Obch. podmienky

Obchodné podmienky

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom internetového obchodu, ďalej len e-shopu, je Mgr. Filip Mikloš, Štefanikova 7, 949 01 NItra. IČO: 47323086. DIČ: 2023825034.Prevádzkovateľ je predávajúcim, resp. dodávateľom tovaru kupujúcemu.
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom nákupného košíka objednáva tovar v e-shope.

 

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci sa zaväzuje ku kúpe potvrdením elektronickej objednávky v e-shope.
Objednávanie funguje prostredníctvom nákupného košíka v e-shope.
Pri objednávke tovaru musí kupujúci vyplniť povinné polia vo formulári, inak sa objednávka nedá potvrdiť.
Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od objednávky do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravnou tovaru. Nie na dobierku.
Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti do 24h. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť, alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
Kupujúci má právo zrušiť svoju objednávku v prípade, že nebola dodržaná dodacia lehota zo strany predávajúceho. Bez udania dôvodu je možné objednávku zrušiť po vzájomnej dohode, avšak v prípade, že bol tovar predávajúcim v čase doručenia požiadavky na zrušenie objednávky už zaslaný, takéto zrušenie objednávky predávajúci nemôže akceptovať, nakoľko už vznikli náklady s poštovným a balným.

 

III. DODANIE TOVARU

Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu podľa jeho želania uvedeného v objednávke spoločnosťou GLS Slovakia, prípadne odovzdá osobne na Štefánikovej ulici č. 7 v Nitre po vzájomnej dohode s kupujúcim na termíne a čase.
V prípade zaslania tovaru prostredníctvom kuriérskej služby GLS Slovakia účtuje predávajúci poplatok za poštovné a balné podľa platných taríf spoločnosti GLS Slovakia. Ceny sa odvíjajú od hmotnosti balíka.
Kupujúci je povinný hneď po prevzatí zásielky tovar skontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať predávajúceho.
Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

IV. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.


V. CENY TOVAROV A SPÔSOBY PLATIEB

Ceny tovarov sú uvedené pri každom tovare. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny uvedené v potvrdenej objednávke kupujúceho - zákazníka.
Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od dodávateľa.
Platby za tovar sa uskutočňujú na dobierku alebo vopred prevodom na účet.
Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.
Pokiaľ sa predávajúcemu od konkrétneho zákazníka tovar vrátil dvakrát, teda zákazník si opakovane zásielky nepreberá na pošte, stanovuje si predávajúci právo požadovať od takéhoto zákazníka platbu vopred prevodom na účet.

 

VI. REKLAMÁCIE A VRÁTENIE TOVARU

Zákazník má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od doručenia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu sídla ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravnou tovaru. Nie na dobierku. Tovar je potrebné zaslať spolu so stručnou žiadosťou o vrátenie peňazí s uvedením presného čísla účtu a banky kupujúceho. Tie mu budú zaslané na jeho účet do 14 dní od doručenia tovaru naspäť v nepoškodenom stave.
Tovar vrátený prostredníctvom dobierkovej služby nepreberáme. Kupujúci je v prípade vrátenia tovaru povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať reklamačný e-mail na adresu info@svetmedu.sk, počkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu nepoškodený, v originálnom balení, vrátane dokladu o zaplatí a faktúry. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email.
Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení a nepoškodený, nepoužívaný, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.
Nie je možné vrátiť tovar alebo ho vymeniť po uplynutí jeho doby spotreby.
Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
Reklamovaný tovar zasielajte na adresu, ktorá je uvedená v bode č.1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a v originálnom balení.
Peniaze po uznaní reklamácie vraciame prevodom na účet.
Predávajúci nie je povinný vrátiť čiastku za poštovné a balné, nakoľko mu už vznikli dané náklady.

 

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky údaje poskytnuté kupujúcim predávajúcemu nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám.
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Zmena obchodných podmienok vyhradená.

 

Stiahnuť: Formulár na odstúpenie od zmluvy