Skladovanie medu

Skladovanie

 Med je vhodné skladovať pri teplote do 25°C, v suchých priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 70% a bez priameho slnečného svetla. Pre malé a stredé včelárske prevádzky najlepšie vyhovujú mliekárske hliníkové kanvice s obsahom 25 litrov alebo 15-20 litorvé plechovky z pocínovaného plechu. Menej vhodné sú vedrá s vekom z plastickej hmoty, tento  materiál starne a krehne a velké veká niekedy  netesnia.

Skladovanie medu

Ako skladovací priestor pre med volíme predovšetkým suché chladnejšie miestnosti, mráz nevadí. Med skladovaný v chlade si podtstne dlhšie udrží tú najlepšiu kvalitu. Niektorí včelári v zahraničí skladujú med v chladiarniach. Pokiaľ sa zo skladovacieho priestoru odvádza kondenzát z výparníku, nie sú problémy s relatívnou vlhkosťou vzduchu.

Balený med skladujeme čo najkratšiu dobu pri izbovej teplote 20-25°C bez priameho slnečného svetla. Za týchto podmienok zostáva med dlho tekutý. Skryštalizovaný med vrátený z obchodnej siete alebo taký, ktorý skryštalizoval v sklade skvapalnime vložením do tepelnej komory. Zahriatím na teplotu do 50°C po dobu cca  12 hodín podľa veľkosti balenia sa med bezpečne skvapalní.