Cedenie medu

Cedenie

Cedenie je možné zaistiť v rôznych častiach technologického postupu. Prevádza sa pomocou sít. Kovové sitá sa zle čistia. Najlepšie sú sitá mlynárske-tzv. Uhelony. Dodávajú sa s rôznou veľkosťou ôk a dajú sa z nich jednoducho vyrobiť najrôznejšie druhy ľahko čistiteľných sít. Uhelonové sito je vhodné ušiť v tvare valca, kužeľa alebo vreca na kruh s priemerom o niečo vačším, ako je veľkosť nádoby. Ceba tohto  materiál  je cca 250-300Kč za 1m/2, výrobcom je firma Silk & Progress, Moravská Chrastová. Pre cedenie medu možno využiž č.18(svetlosť ôk 0,4mm) až č. 45 so svetolosťou 0,162 mm pre cedenie telého medu. Med sa najlepšie cedi po skvapalnení pri teplote 40-50°C.

cedenie medu