Ztekucovanie medu

Pred skvapalňovaním medu je potrebné nádoby riadne očistiť, napríklad osprchovať. Skvapalňovanie sa uskutočňuje zahriatím nádob s medom na 50°C. Pri tejto teplote sa med nepoškodzuje a spolahlivo sa mení na tekutinu. Nádoby s medom je možné zahrievať vo vodnom kúpeli, či tepelnej komore. Pri použití valcových alebo kónických nádob sa po čiastočnom ohreve medové špalky vyklopia do vyhrievanej nádoby s miešadlom, kde sa stekutnenie dokončí. Pre malé a stredné prevádzky najlepšie vyhovuje tepelná komora s elektrickým ohrievaním, ventilátorom a termostatom. V porovnaní s vodným kúpeľom má tepelná komora širšie využitie. Zariadenie pre ohrievanie nádob s medom vo vode je výrobne zložitejšie a nie je tak univerzálne. Vzužitie vyhrievaných nádob s dvojitou stenou (duplikátory) a miešadlami je vhodné pre veľké prevádzky.

ztekucovanie

Tepelná komora  je priestor s dobre tepelne izolovynými stenami, ktoré môžu byť zhotovené z rôzneho  materiálu. Veľkosť komory závisí na požadovanej spracovateľskej kapacite. Základnou požiadavkou je udržanie nastavenej teploty v celom priestore komory, k tomu musí byť zaistená cirkulácia vzduchu, bezpečné vykurovanie a presná spoľahlivá regulácia. Vykurovacie teleso s ventilátorom môže byť umiestnené na dne komory pod roštom, alebo mimo komory v potrubí spájajúcom horný a dolný priestor komory. Prúdenie vzduchu pre rovnomerné oteplovanie je nutné riešiť individuálne pomocou roštu a rôznych prepážok. Med v hliníkových kanviciach (35kg) sa skvapalni pri teplote vzduchu 50°C asi za dva dni.