Medobranie

Kvalita medu z hladiska obsahu vody je daná predovšetkým dobou odberu medových plástov k vytáčaniu, ktorú musí včelár určiť. Vo včelárskej praxi sa využívajú tieto pravidlá:

     Plásty by mali byť pred odberom z polovice až z dvoch tretín zaviečkované, v  nezaviečkovanej časti plástov môže byť med velmi riedky a vytočený med sa tak zriedi. Pri medovicových znáškach v letných mesiacoch je med zrelý aj pred zaviečkovaním.

zavieckovany med    

Ďalšie pravidlo hovorí, že med je zrelý, pokiaľ sa pri vytáčaní ukladá na siete pod medometom. Pri nižších teplotách sa môže pri vytáčaní na siete ukladať aj med nezrelý a naopak pri vyšších teplotách sa aj zrelý med na siete ukladať nemusí.

Pre prax môžme odporúčať ďalšie pomerne spoľahlivé pravidlo: Pokiaľ trhneme prudko medovým plástom a z plástov nebude nič striekať, môžme plásty odoberať. Poiaľ budeme odoberať plásty zo znášky, musíme ich z úlov vybrať ráno, asi do ôsmej až deviatej hodiny, pokiaľ sú bez  riedkeho prínosu alebo s pomocou výklzov.  Repkový med s obsahom vody aj 22-24% po vytočení rýchlo vykryštalizuje, tekutá, značne riedka frakcia ktorá zostáva medzi kryštálmi alebo na povrchu je náchylná na kvasenie.

V znáške alebo tesne pred znáškou nesmie byť včelstvo kŕmené rafinovaným cukrom a nesmie byť ošetrované liečivami, ktorých zvyšky by sa mohli dostať do medu. Technológia ošetrovania včelstva musí zaručovať , že sa do medu nedostanú ani zvyšky zimných zásob.