Kvalitný med

Kvalitný med vo včelstve
Med je najznámejší a najrozšírenejší včelí produkt, v podstate ide o presýtený cukornatý roztok vytváraný včelami z nektaru a medovice. Podľa pôvodu delíme medy na kvetové a medovicové, kvetové medy môžeme rozdeliť podla prevažujúceho zroja znášky na repkovy, agátový, malinový, lipový, ďatelinový, slnečnivový apod.

vas vcelar
Včely zbierajú nektár a medovicu, tieto riedke cukrové šťavy, v úli  zahusťujú a súčastne pridávajú výlučky svojich žliaz. Med tak prechádza procesom tvorby a zrenia, výsledkom je mikrobiálne stály med s obsahom vody okolo 20%.
Med má určité fyzikálné a chemické vlastnosti, ktoré charakterizujú jeho kvalitu. Špecifická hmotnosť alebo tiež hustota je asi 1,4 kg/l pri obsahu vody 20% a teplote 20 stupňov celzia. Hustejšie medy majú menší obsah vody, naopak redšie medy majú vody viac. Z cukru sú najviac zastúpené jednoduché cukry glukóza a fruktóza, malé možstvo sacharózy a u medovicových medov zložitejšie cukry a dextríny. Prirodzený obsach  sacharózy, v mede je 5%, a menej. Vyšší obsach sacharózy pripúšťajú niektoré normy napr. pre agátový med. Niekedy môže byť vyšší obsach sacharózy spôsobený zvyškami zimných zásob cukru, taktiež počas leta sa pri kŕmení včiel cukrovým roztokom alebo cestom môže dostať časť sacharózy do medu. Pri produkcii skutočne kavlitného medu je  prikrmovanie včiel v sezóne zásadne neprípustné. Z ostatných látok sú ešte v mede obsiahnuté bielkoviny, aminokyseliny, organické kyseliny, minerály, vitamíny, aromatické látky, farbivá a ďalšie zolžky.
Prirodzenou vlastnosťou medu je jeho kryštalizácia, ktorej rýchlosť závisí na mnohých faktoroch. Dôležitý je pomer glukózy a fruktózy. Agátový med s väčším množstvom fruktózy kryštalizuje pomaly alebo vôbec nekryštalizuje , repkový alebo ďatelinový med s nižším obsahom fruktózy kryštalizujú pomerne rýchlo, ostatné medy podľa druhu kryštalizujú za niekoľko týždňov až mesiacov.